12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 |

Prosinec 2021


Webináře - NJ

Učíme podle Wir alle

Klett nakladatelství s.r.o., 2.12.2021 v 15:00 hod.

Počet volných míst: 90 z 100


Anotace
Učíme podle Wir alle

Znáte učebnice Wir a Wir neu? Na příští školní rok pro vás připravujeme Wir alle – novou učebnici, která z těchto úspěšných a léty prověřených učebních sad vychází. Během webináře Učíme podle Wir alle se budete moci na základě praktických ukázek s učebnicí, pracovním sešitem a doplňkovými materiály seznámit.

Webinářem vás provede naše konzultantka ve vzdělávání Mgr. Milina Muzikářová.
Přihlásit se

Webináře – RJ akreditované

Flora a fauna Ruska - první část 02.12.2021 17:00 - 18:30, druhá část 16.12.2021 17:00 - 18:30, cena 690 Kč

Klett nakladatelství s.r.o., 2.12.2021 v 17:00 hod.

Počet volných míst: 0 z 21


Anotace
Webinář je akreditovaný MŠMT v systému DVPP. Pro získání osvědčení je zapotřebí absolvovat obě části kurzu. Cena akreditovaného webináře je 690 Kč.

Část 1: Flóra a fauna Ruska – reálie
02.12.2021 17:00 - 18:30
lektorka: Mgr. Ekaterina Paveza
Během webináře se účastníci seznámí s aktivitami zaměřenými na poznávání světa zvířat a rostlin Ruska ve spojení s procvičováním jazykových dovedností, slovní zásoby a gramatických jevů. Jde především o názvy zvířat, rostlin, jazykových prostředků pro popis krajiny, slovesa a přídavná jména spojená s přírodou.

Část 2: Flóra a fauna Ruska v autentických materiálech
16.12.2021 17:00 - 18:30
lektorka: Mgr. Ekaterina Paveza
Druhá část webináře se zaměří na díla dětských spisovatelů a autentické texty, se kterými v lze v rámci daného tématu pracovat. Účastníci tak získají tipy a náměty, jak téma prezentovat ve třídě, které materiály použít a kde je najít a získají i tipy na konkrétní aktivity, které jsou při zprostředkování tohoto tématu vhodné. Účastníci budou mít samozřejmě prostor pro kladení konkrétních dotazů a sdílení svých nápadů a zkušeností s ostatními účastníky.
Přihlásit se

Webináře – NJ akreditované

Ústní zkouška jako součást maturitní zkoušky z NJ, první část 08.12.2021 16:30 - 18:00, druhá část 15.12.2021 16:30 - 18:00, cena 490 Kč

Klett nakladatelství s.r.o., 8.12.2021 v 16:30 hod.

Počet volných míst: 2 z 15


Anotace
Webinář je akreditovaný MŠMT v systému DVPP. Pro získání osvědčení je zapotřebí absolvovat obě části kurzu. Cena akreditovaného webináře je 490 Kč.

Ústní zkouška jako součást maturitní zkoušky z NJ - první část
lektorka: Mgr. Klára Jansová
08.12.2021 16:30 - 18:00
V první části webináře lektorka představí především možné nastavení ústní části maturitní zkoušky – úroveň, témata, jednotlivé části ústní zkoušky, podíl jednotlivých částí na celkovém hodnocení apod. Lektorka účastníkům představí typy úloh, které je možné využít pro ústní zkoušku, poradí, jak je řadit za sebou. Účastníci si zopakují, příp. se seznámí, jak se odlišuje úroveň B1 od A2 a B2 (dle SERRJ). V neposlední řadě se účastníci seznámí s kritérii hodnocení ústní zkoušky.

Ústní zkouška jako součást maturitní zkoušky z NJ - druhá část
lektorka: Mgr. Klára Jansová
15.12.2021 16:30 - 18:00
Druhá část webináře se zaměří na ukázky zadání pro ústní zkoušku, výhody a nevýhody jednotlivých typů úloh a jejich hodnocení – co je problematické na hodnocení ústní části a jak si s tím poradit.
Přihlásit se

Webináře - RJ

Stroj času – Cestujeme v čase za našimi vrstevníky (opakování úspěšného webináře z loňského roku)

Klett nakladatelství s.r.o., 9.12.2021 v 17:00 hod.

Počet volných míst: 85 z 150


Anotace
Stroj času – Cestujeme v čase za našimi vrstevníky (opakování úspěšného webináře z loňského roku)
lektorka: Mgr. Ekaterina Paveza
Webinář se zaměřuje na poznávání ruských reálií v čase skrze paralelu mezi současnými žáky, jejich vrstevníky z ruských škol za vlády Alžběty Petrovny (dcery Petra I.) a škol z 20. století prostřednictvím známých a oblíbených filmů natočených na základě děl dětských spisovatelů. V rámci webináře se tedy zaměříme na gramatiku (minulý a budoucí čas sloves), slovní zásobu (téma škola), reálie (srovnání priorit a povinností v různých obdobích).
Přihlásit se

Webináře - NJ

Quizlet

Klett nakladatelství s.r.o., 14.12.2021 v 17:00 hod.

Počet volných míst: 39 z 150


Anotace
Quizlet, 17:00-18:30
Mgr. Petra Moskva
Quizlet je digitální nástroj vhodný k učení a procvičování slovní zásoby interaktivně a zábavnou formou. Jedná se o aplikaci typu flash cards, tj. cvičení paměti pomocí dvoustranných elektronických kartiček a na podobném principu fungujících her. Během webináře se účastníci s tímto nástrojem seznámí, naučí se, jak a co se pomocí tohoto nástroje dá vytvářet, seznámí se se základními funkcemi tohoto nástroje, naučí se vyhledávat v databázi již vytvořených kolekcí.
Přihlásit se